Print

Idriz Jossa 'The Rhythm of Painting: Introspective–ColourS (Dancing)'

Met 'Introspective-ColourS (Dancing)' presenteert Idriz Jossa een nieuwe reeks schilderijen, benoemd als Oil Paint Drawings. Deze nieuwe serie van 16 werken vervolgt en intensifieert zijn lopend artistiek onderzoek.

Waar hij met zijn eerdere werken al meermaals de relatie onderzocht tussen print, prent, tekening en schilderij, gaat Idriz Jossa met 'Introspective–ColourS (Dancing)' nog een stap verder. De verhouding tussen ambacht en automatisering – tussen materialiteit en pixel – wordt er op de spits gedreven. De 16 werken verkennen een grensgebied waar een toegewijd, tijdrovend manueel proces – van vormen en vervormen, van tekenen en vertekenen – zich hecht aan een digitaal medium dat voornamelijk met vluchtigheid en snelheid wordt verbonden. Zo verwijzen de witte achtergronden van deze 16 Oil Paint Drawings, naar de digitale leegte of het ‘niets’. Wat, teruggebracht naar het traditionele medium van de schilderkunst, vragen oproept over de betekenis en de zin van de (witte) penseelstreek en de drager.

Zoals wel vaker bij Jossa zijn de geïnterpreteerde gelaatstrekken van de personages in zijn Oil Paint Drawings verstoord en verwrongen. Hun animale accenten wijzen ons op onze geschiedenis en evolutionaire herkomst en tonen een ander beeld van de mens dan datgene waar we zo graag mee naar buiten komen: de geïdialiseerde en gestroomlijnde representatie. Idriz Jossa houdt zo vast aan zijn zoektocht naar een alternatieve verbeelding voor de mens: een nieuw mensbeeld, dichter bij de ware aard van onze hoedanigheid. In de context van het proces waarbinnen deze 16 werken tot stand kwamen, roept de lijnvoering ook een associatie op met de vervormingen die optreden wanneer de achterliggende, onzichtbare codes bij een digitaal beeld corrupt zijn; wat Idriz Jossa benoemt als ‘het falen van het beeld’. Toch ziet Jossa dit niet als iets negatiefs. Hij zet dat zogenaamde falen binnen zijn praktijk zelfs in als een inspiratie en beschouwt het als een moment waarop een nieuw soort beeldende vrijheid ontstaat; een dimensie waar de dingen kunnen loskomen van hun oorspronkelijke, stereotiepe gedaantes en deel worden van een dans tussen kunstenaar, onderwerp en publiek. Door de vervormingen – al lang geen fouten meer – zelf mee te bepalen, krijgt het uiteindelijke beeld een eigen ritme, een persoonlijke cadans: 'The Rhythm of Painting'. Het brengt de kunstenaar en de geduldige kijker in een roes, een soort bedwelming. Deze toestand wordt door Jossa nog versterkt met een bewust gebruik van specifieke kleuren: 'Black&White, Blue, Pink, Color'.  Hij laat een gelijkend beeld opnieuw verschijnen in een andere kleurruimte en gaat zo na hoe het beeld zich in de hoofden herschikt, een ander sentiment oproept, een nieuwe betekenis vindt.

Praktisch:

De tentoonstelling 'The Rhythm of Painting: Introspective–ColourS (Dancing)' van Idriz Jossa vindt plaats in de bovenste galerij van GC den egger en is geopend op zaterdag 10, zondag 11, zaterdag 17 en zondag 18 november, telkens 10 uur tot 17 uur.

Inkom is gratis.

Vernissage op vrijdag 9 november om 20 uur.

Datum
zaterdag 10 november 2018 - 10:00 tot 17:00
zondag 11 november 2018 - 10:00 tot 17:00
zaterdag 17 november 2018 - 10:00 tot 17:00
zondag 18 november 2018 - 10:00 tot 17:00
Locatie
Prijs
Gratis

Afbeeldingen